Medine Döneminde gerçekleşmiştir.

İsra ve Miraç olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Medine Döneminde gerçekleşmiştir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Beş vakit namaz farz kılınmıştır.
Hz. Peygamber Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür.
Zor döneminde Hz. Peygambere manevi destek olmuştur.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 125 kez cevaplandı.

47 kez doğru cevapladı.

78 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.