Divan edebiyatı

Aşağıdakilerin hangisi “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” içinde yer almaz?

Divan edebiyatı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Serveti Fünûn edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Fecri Âtî Edebiyatı
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.