Muvafakat-ı Ömer

Hz. Ömer’in bazı görüşlerinin, nazil olan ayetler ile teyit edilmesinden dolayı kendisine “ _________ ” denilmiştir.
Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Muvafakat-ı Ömer

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Seyfullah
Ömeru’l-Fâruk
Emirü’l-Müminin
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 250 kez cevaplandı.

108 kez doğru cevapladı.

142 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.