Edebî eserler yazıldığı dönemin zihniyetine göre değerlendirilmelidir.

Edebî metinler, bir yazar tarafından ve belli bir zaman diliminde vücuda getirilir. Yazar ve tarihî koşullar zamanla ortadan kaybolsa da eser varlığını sürdürür. Bu yüzden eserlerin okunma ve yorumlanma süreci oluştuğu tarihi koşullardan bağımsız ele alınamaz.
Bu parçada edebî eserlerin hangi yönü vurgulanmaktadır?

Edebî eserler yazıldığı dönemin zihniyetine göre değerlendirilmelidir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Edebî eserler tarihe kaynaklık etmektedir.
Edebî eserler her okuyucuda farklı duygu ve düşünce uyandırır.
Edebî eserler insanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.