“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsân suresi, 3. ayet)

Kâinatta insanın yönelebileceği birçok yol vardır. Allah, insanlara peygamberler ve kitaplar göndererek doğru ve yanlış yolları gösterir. İnsan ise bu yollardan birini tercih eder.
Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturmaktadır?

“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsân suresi, 3. ayet)

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
“Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.” (A’râf suresi, 34. ayet)
“Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.” (Secde suresi, 17. ayet)
“Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız.” (Bakara suresi, 154. ayet)
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 81 kez cevaplandı.

58 kez doğru cevapladı.

23 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.