Orhun Yazıtları’nın Türk devlet anlayışı hakkında bilgiler vermesi

Aşağıdakilerin hangisi dilin, kültür taşıyıcısı olduğuna örnek gösterilebilir?

Orhun Yazıtları’nın Türk devlet anlayışı hakkında bilgiler vermesi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Hasankeyf’te milattan önceki döneme ait mimari yapıların bulunması
Antalya’da Antik Yunan Dönemi’ne ait amfi tiyatronun bulunması
Ayasofya Camii’nin miladi 2. yüzyıla ait sanat anlayışının özelliklerini taşıması
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.