I, II ve III

Nükleer enerjinin zararları ve korunma yolları ile ilgili ile ilgili; I. Düzgün çalışan ve doğal afetlere karşı duyarlı reaktörler yapılmalı II. Santrallerin kurulacağı yerler yerleşim yerlerine uzak olmalı ve coğrafi şartları uygun yerler seçilmeliIII. Santrallerden ortaya çıkan atıklar doğaya zarar vermeyecek şekilde taşınmalı ve saklanmalıifadelerinden hangileri doğrudur?

I, II ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
I ve II
II ve III
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.