Felsefe

Bir edebî eserin incelenmesinde, yazarın etkilendiği akımları ve dünya görüşünü belirlerken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılır?

Felsefe

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Psikoloji
Tarih
Hâluk’un Defteri
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.