Eşyada aslolan ibâhadır.

İslam dininde insanlara getirilen emir ve yasaklar, mükelleflerin iyiliği faydası ve güzelliği içindir. Allah’ın buyurduğu şeyler, iyi ve güzel; yasaklanmamış her şey, mübah ve helaldir.
Bu bilgiler İslam hukukunda aşağıdaki ilkelerin hangisine işaret etmektedir?

Eşyada aslolan ibâhadır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Herkes kendi fiilinden sorumludur.
Adaletin ölçüsü hakkaniyettir.
Zaruretler, memnu olan şeyleri mubah kılar.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 484 kez cevaplandı.

192 kez doğru cevapladı.

292 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.