Talim-i Edebiyat

Aşağıdaki eserlerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

Talim-i Edebiyat

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Durub-ı Emsal-i Osmaniye
Müntehabât-ı Eşâr
Tercüme-i Manzume
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.