Beyaz mermer

Neoklasik Dönem heykeltıraşları, yapıtlarında en çok aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanmışlardır?

Beyaz mermer

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tunç
Bronz
Renkli mermer
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.