Dinî inançlar

Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi unsurlarından biridir?

Dinî inançlar

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İklim özellikleri
Coğrafi konum
Fiziki yapı
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 371 kez cevaplandı.

299 kez doğru cevapladı.

72 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.