Cahit Sıtkı Tarancı iyimser umut dolu, mücadeleci şiirleri edebiyatımıza armağan etti.

Cumhuriyet Dönemi’nde özellikle Türk şiirinde büyük değişiklikler görüldü. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cahit Sıtkı Tarancı iyimser umut dolu, mücadeleci şiirleri edebiyatımıza armağan etti.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ömer Bedrettin Uşaklı şiirlerinde en çok deniz temasını işledi.
Necip Fazıl Kısakürek içe dönük, maneviyatçı, bireyci şiirin başarılı örneklerini verdi.
Ahmet Hamdi Tanpınar ölüm, sonsuzluk, zaman, rüya, hülya gibi konuları şiirlerinde işledi.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.