Haldun Taner, Anadolu köy ve kasaba hayatının acıklı hâllerini gerçekçi bir şekilde yazdı.

Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

Haldun Taner, Anadolu köy ve kasaba hayatının acıklı hâllerini gerçekçi bir şekilde yazdı.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kemal Tahir’in özelliği sosyal konuları tarihî plan içinde ele almasıdır.
Tarık Buğra, insanı kendi bireyselliği ve kişiliği içinde yer alır.
Aziz Nesin, toplum hayatının aksayan yönlerini, olayları, tipleri gülünç gösteren bir mizah üslubuyla anlattı.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.