Fıkrada işlenen konunun okura benimsetilmesi amaçlanır, makalede ispat kaygısı yoktur.

Aşağıdaki fıkra-makale karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

Fıkrada işlenen konunun okura benimsetilmesi amaçlanır, makalede ispat kaygısı yoktur.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Fıkranın samimi ve serbest bir anlatımı vardır, makalelerde daha ciddi ve bilimsel bir dil kullanılır.
Fıkrada güncel konular ele alınır, makalede uzmanlık gerektiren konular işlenir.
Fıkralarda konular kısa ve öz biçimde ele alınır, makalede düşünceler daha derinlemesine açıklanır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.