NH3, H2O, HF

Hidrojen bağı, elektronegatifliği yüksek bazı atomlarla elektronegatif atoma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir.
Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir.
Buna göre sıvı halde kendi molekülleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir?

NH3, H2O, HF

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
NH3, PH3
HF, HCI
PH3, H2S, HCI
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 115 kez cevaplandı.

32 kez doğru cevapladı.

83 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.