36π

Hacmi 36π cm3 olan kürenin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

36π

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
48π
24π
60π
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 62 kez cevaplandı.

30 kez doğru cevapladı.

32 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.