2

Buna göre bu element atomunun son katmanında kaç elektron vardır? 19. Periyodik sistem kesitinde üç elementin yeri aşağıda gösterildiği gibidir. 5A 6A 7A 2.periyot N F 3.periyot P
Buna göre verilen elementlerin elektronegatiflik değerlerine göre büyükten küçüğe sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

2

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
4
1
3
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 82 kez cevaplandı.

25 kez doğru cevapladı.

57 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.