Meslek

İnsanlar arasında doğal farklılıklar ve toplumun empoze ettiği yapay farklılıklar vardır. Bu farklılaşmaya dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda toplumsal tabakalaşma ortaya çıkar. Böylece tabakalaşma toplumda bir hiyerarşik(aşamalı) sistem meydana getirir ve toplumu oluşturan bireyler belli özelliklere göre aşamalı olarak sınıflar hâlinde sıralanırlar.
Verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin toplumsal tabakalaşmaya neden olan yapay bir etmen olduğu söylenebilir?

Meslek

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Cinsiyet
Zekâ
Yaş
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 507 kez cevaplandı.

266 kez doğru cevapladı.

241 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.