Aşk ve tabiat sevgisi konularını işlemektedir.

“Kutadgu Bilig” adlı eser için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Aşk ve tabiat sevgisi konularını işlemektedir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
6645 beyitten oluşan alegorik bir eserdir.
Hakaniye (Doğu) Türkçesiyle kaleme alınmıştır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.