Namık Kemal → Makber

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Namık Kemal → Makber

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ziya Paşa → Zafername
Şemsettin Sami → Taaşşukı Talat ve Fitnat
Recaizade Mahmut Ekrem → Talimi Edebiyat
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

3 sınavda sorulmuş.