K

Yükü q olan bir parçacık manyetik alan içerisinde hareket ederken bir kuvvet etki eder. Bu kuvvetin büyüklüğü FF = B. q . V . sinα bağıntısıyla bulunur.
Yukarıdaki şekilde q yüklü parçacık K, L, M ve N manyetik alan içerisinde V hızı ile hareket ediyor.
Buna göre hangisinde parçacığa manyetik kuvvet (F= 0) etki etmez?
(⊕: Sayfa düzleminden içeriye doğrudur)

K

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
N
M
L
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 27 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

19 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.