Hz. Peygamber’e ve davetine yönelik kasıtlı bir inkâr eylemi içinde olduklarına

Hz. Peygamber ile mücadele eden Mekkeliler ona yönelik bir takım iddia ve iftiralarda bulundular. Mekke’de sözüne itibar edilen Velid b. Muğire’nin Dârü’n-Nedve’de kavmine hitaben, “Ey Kavmim! Hac sebebiyle gelen Araplar Muhammed’i soruyorlar. Kiminiz şair, kiminiz sihirbaz, kiminizse kâhin ve mecnun diyerek onun hakkında farklı cevaplar veriyorsunuz. Hâlbuki insanlar bu vasıfların bir arada olamayacağını biliyor. Bu sebeple onun hakkında görüş birliğine varmalı ve birbirinizi yalanlamamalısınız.” sözleri de yaptıklarının mesnetsizliğinin farkında olduklarını göstermektedir.
Bu metinde Mekkeli müşrikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Hz. Peygamber’e ve davetine yönelik kasıtlı bir inkâr eylemi içinde olduklarına

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Hz. Peygamber’i dünyevi menfaatler teklif ederek vazgeçirmeye çalıştıklarına
Hz. Peygamber’den risaletini ispat edecek mucize getirmesini istediklerine
Hz. Peygamber’i öldürme teşebbüsünde bulunduklarına
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 8 kez cevaplandı.

4 kez doğru cevapladı.

4 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.