III.

I. Halk edebiyatı nazım türlerindendir.
II. Anonim olabileceği gibi söyleyeni belli olanlar da vardır.
III. Didaktik yönü ağır basan şiirlerdir.
IV. Her birimden sonra tekrarlanan dize veya dizeler bulunur.
Numaralanmış özelliklerden hangisi türkü türü için söylenemez?

III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I.
IV.
II.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 28 kez cevaplandı.

13 kez doğru cevapladı.

15 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.