Söz oyunlarına dayalı ve sanatlı bir dille yazılır.

Aşağıdakilerden hangisi makale türünün bir özelliği değildir?

Söz oyunlarına dayalı ve sanatlı bir dille yazılır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Herhangi bir konuda bilgi vermek, açıklama yapmak, gerçeği savunmak, kanıtlamak için yazılır.
Okuyucuyu ikna etme, onu inandırma çabası vardır.
Bilimden sanata, edebiyattan siyasete, hemen her konuda yazılabilir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.