Putperestlik

Hicaz bölgesinde dinî bir çoğulculuk yaşanıyordu. Yahudilik ve Hristiyanlığın yanı sıra sayıca fazla olmamakla birlikte; Hz. İbrahim’in dini üzere bulunup Allah’ı bir olarak tanıyanlar, yıldız ile güneşe tapanlar ve ateşperest olan kimseler de bulunmaktaydı.
Bu metinde aşağıdaki dinlerin hangisinden bahsedilmemiştir?

Putperestlik

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Mecusilik
Haniflik
Sabiilik
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 650 kez cevaplandı.

354 kez doğru cevapladı.

296 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.