Mevlânâ → Divanı Hikmet

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

Mevlânâ → Divanı Hikmet

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yusuf Has Hacip → Kutadgu Bilig
Edip Ahmet Yüknekî → Atabetü’l Hakayık
Yunus Emre → Divan
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.