Açıklama

Yazı dili, kendine özgü kuralları, biçimleri, belirli bir geleneği olan; yazışmalarda, bilim ve sanat eserlerinde kullanılan gelişmiş dildir. Başka bir deyişle konuşma dilinin yazıya geçirilmiş biçimidir. Devlet dili, kültür dili ya da edebî dil olarak da adlandırılır.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Açıklama

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Betimleme
Öyküleme
Tartışma
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.