Cömertlik

“Kim başkalarına muhtaç olmak istemezse Allah o kimseyi başkalarına muhtaç etmez. İfettli kalmak isteyeni de Allah iffetli kılar. Kim ihtiyacına yetecek biçimde bir yaşantı isterse Allah da onu kimseye muhtaç etmez. Kırk dirhemi olduğu hâlde kim dilenirse o ihtiyacı olmadığı halde dilenmiş olur”
(Hadisi şerif)
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Cömertlik

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İffetli olmak
Kanatkarlık
Dilenmemek
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.