Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıplara ve geleneğe bağlı kalmak

Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler’in şiirdeki ilkelerinden biri değildir?

Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıplara ve geleneğe bağlı kalmak

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Şiirde konuşma dilinin özelliklerinden yararlanmak
Gülmece ve şaşırtmacadan yararlanmak
Yaşama sevincini ve yaşama hakkını konu edinmek
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.