Cezmi – Taşşuk-ı Talat ve Fitnat – Eylül

Edebiyatımızda ilk tarihî roman _________, ilk Türkçe roman ________, ilk psikolojik roman ________ kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Cezmi – Taşşuk-ı Talat ve Fitnat – Eylül

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İntibah – Araba Sevdası – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Yaban – Hasan Mellah – Zehra
Cezmi – İntibah – Zehra
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 4 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

3 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.