II ve III

I. Yer şekillerinin engebesiz olması
II. Tarım arazilerinin parçalı olması
III. Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar
Yukarıdakilerden hangileri köy altı yerleşmelerinin kurulmasında etkili olmuştur?

II ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I ve II
I ve III
Yalnız II
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.