D – D – Y

• İlk telif polisiye roman, Ahmet Mithat Efendi’nin yayımladığı “Esrârı Cinayât” adlı eserdir.
• 1980 sonrası Türk romanında postmodernizmin etkileri görülür.
• Cengiz Aytmatov, “Bir Bilim Adamının Romanı”nda kendi kültüründen, gelenek ve göreneklerinden sıkça bahseder.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

D – D – Y

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
D – Y – D
Y – Y – D
Y – D – Y
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 991 kez cevaplandı.

607 kez doğru cevapladı.

384 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.