Halkçılık

Osmanlı Devleti’nde Müslüman teb’a ile gayrimüslimler, Tanzimat Fermanı’yla eşit haklara sahip olmuşlardır.
Bu uygulama, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir?

Halkçılık

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Devletçilik
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.