aa bb cc dd … biçiminde uyaklanır.

Aşağıdaki yargılardan hangisi “gazel” için yanlıştır?

aa bb cc dd … biçiminde uyaklanır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İlk beytine matla, son beytine makta denir.
En güzel beytine beytü’lgazel denir.
Düz gazel ve musammat gazel olmak üzere biçim bakımından iki çeşittir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.