Dinin muhatabı olduğuna

İnsan, hayatı kolaylaştırmak için araştırma yapar, çalışır, üretir. Sanayi ve teknoloji alanlarında yeni icatlar ortaya koyar. Bunların yanında sanatsal ve kültürel çalışmalar yapar. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir.
Bu metinden insan ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

Dinin muhatabı olduğuna

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Gelişime açık olduğuna
Fiziksel ihtiyaçları olduğuna
Akıllı ve iradeli bir varlık olduğuna
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.