Kongreler Dönemi

Türk tarihinde, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan I. TBMM’nin açılmasına kadar geçen döneme ne ad verilir?

Kongreler Dönemi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Millî Mücadele Dönemi
Cumhuriyet Dönemi
Meclis Hükûmeti Dönemi
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.