Norveç

Birlişmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 1990 yılından bu yana dünya üzerindeki ülkelerin eğitim, sağlık, bireysel özgürlük, yeterli beslenme, güvenlik, gelir düzeyi, okuryazarlık oranı vb. konularda yaptığı araştırmalarla İnsani Gelişme Endeksini yayınlamaktadır.
2016 yılı verilerine göre aşağıdaki ülkelerden hangisi İnsani Gelişme Endeksinde diğerlerine göre daha ön sıradadır?

Norveç

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Romanya
Hindistan
Libya
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 852 kez cevaplandı.

679 kez doğru cevapladı.

173 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.