Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır.

Türkiye genel hatlarıyla dağlık ve engebeli bir ülkedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilemez?

Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Akarsularımızın akış hızı yüksektir.
Kara yolu yapım maliyeti yüksektir.
İklim kısa mesafede değişiklik gösterir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.