Konuşma ve yazı dili birbirinden bağımsız gelişir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Konuşma ve yazı dili birbirinden bağımsız gelişir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Toplumların yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda ürettiği eserler, gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır.
Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri, kullandıkları araç-gereçler, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur.
Yazı dilinde noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 4 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.