I. ve IV.

I. Nazım birimi beyittir.
II. Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.
III. Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.
IV. Âşıkların ürünleri “divan” denen defterlere kaydedilmiştir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

I. ve IV.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
II. ve III.
II. ve IV.
İçme ve temizlik
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.