Ekonomik kalkınmada sanayi kesimine öncelik verilmesi

Halkçılık ilkesine göre;
• Türk toplumunda sınıflaşma yoktur, meslek ve çalışma grupları vardır.
• halk, emeğinin karşılığını hak ve adalete dayanan bir düzen içinde elde eder.
• herkes yasalar önünde eşittir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesine uygun düşmez?

Ekonomik kalkınmada sanayi kesimine öncelik verilmesi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sosyal barışın sağlanması
Vatandaşlar arasında iş bölümü ve dayanışmanın olması
Vatandaşların devlet hizmetinden eşit şekilde yararlanması
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.