I ve II

Basit harmonik hareket ile ilgili;
I. Bir denge noktasına göre periyodik olarak yapılan gidip gelme hareketine titreşim hareketi denir.
II. Cismin, denge noktasından uzaklaştığı en büyük mesafeye genlik denir.
III. Cismin, herhangi bir andaki denge noktasına olan uzaklığına periyot denir.
yukarıda verilen tanımlardan hangileri doğrudur?

I ve II

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
II ve III
I, II ve III
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 6 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

4 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.