Ferdî içtihada önem verdiğine

Allah’ın kitabındakini alır kabul ederim. Onda bulamazsam Hz. Peygamber’in bilinen ve meşhur olan sünnetiyle amel ederim. Onda da bulamazsam sahabeden dilediğim kimsenin reyini alırım fakat iş İbrahim, Şa’bî, el-Hasan gibi âlimlere gelince bir ilim adamı olarak ben de onlar gibi içtihat ederim.
Ebu Hanife’nin bu sözlerinden onun metodu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Ferdî içtihada önem verdiğine

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Dini sorunların çözümünde tümevarım metodunu kullandığına
Kendi görüşlerinin en doğru görüşler olduğunu düşündüğüne
Kıyas ve istihsan delilini tercih ettiğine
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 120 kez cevaplandı.

36 kez doğru cevapladı.

84 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.