II ve III

I. Diller arasındaki yakınlık ve benzerliğe dil akrabalığı adı verilir.
II. Dil akrabalığı olan diller, ait oldukları ulusların aynı soydan geldiklerini gösterir.
III. Yeryüzündeki diller; yapı, köken, coğrafya ve tarihî gelişim olmak üzere dört bakımdan incelenir.
IV. Yeryüzünde konuşulan dil sayısının 3000-3500 arasında olduğu tahmin edilmektedir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?

II ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I ve II
I ve III
III ve IV.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

3 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.