İslamiyet’in kabulüyle Türklerin yerleşik yaşama geçtiğine

Türkler akıncı bir kavim oldukları için gittikleri ve yerleştikleri her yerde yabancı tesirlere maruz kalmışlardır. Yalnız Çin’de değil, başka ülkelerde hanedan veya devlet kuran Türklerden de zamanla yok olanlar vardır. Bulgarlar IX. yüzyıldan önce Türk’tüler. Fakat bu asırdan sonra Slav ve Hristiyan kültürü tesiri altında kalarak millî şahsiyetlerini kaybetmişlerdir. Çin’de büyük bir devlet kuran Tabgaçlar da Budizm’i kabul ettikten sonra yok olmuşlardır. Yalnız İslamiyet, birçok bakımdan eski Türk medeniyetine uygun olduğu için Türklerin asırlarca süren büyük bir devlet ve medeniyet kurmasını sağlamıştır.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

İslamiyet’in kabulüyle Türklerin yerleşik yaşama geçtiğine

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Dünya üzerinde benliklerini kaybeden Türk boylarının olduğuna
İslam dini sayesinde Türklerin güçlü devlet kurduğuna
Türklerin farklı kültürlerden etkilendiğine
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.