320π

Yanal yüzeyinin alanı 136π birimkare olan bir koninin ana doğru parçasının uzunluğu 17 birim olduğuna göre bu koninin hacmi kaç birimküptür?

320π

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
960π
450π
280π
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 97 kez cevaplandı.

56 kez doğru cevapladı.

41 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.