Everest tepesi vardır.

Kiplik, önermenin dile getirdiği durumun gerçek, zorunlu ve mümkün olup olmaması halidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kiplik mantığına göre kurulmuş bir önerme değildir?

Everest tepesi vardır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Pamuğun yumuşak olması zorunludur.
Taşın sert olması zorunludur.
Mustafa’nın öğretmen olması mümkündür.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 169 kez cevaplandı.

80 kez doğru cevapladı.

89 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.