Hatır gönül bilmemek: İnsanlara karşı nerede nasıl davranacağını bilmemek

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir?

Hatır gönül bilmemek: İnsanlara karşı nerede nasıl davranacağını bilmemek

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Çamur atmak: Bir kimseyi lekelemeye çalışmak
Dişini sıkmak: Sıkıntılara, zorluklara katlanmak
Göz kulak olmak: Bir kimseyi koruyup kollamak
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.