Yalnız II

Atomun yapısı ile ilgili; I. Atomlar içi dolu küre şeklindedir. II. Atom yapı itibarı ile üzümlü keke benzetilmektedir.III. Atom çekirdek ve elektronlar olmak üzere iki bölümden oluşur. Kütlenin tamamına yakını çekirdekte toplanmıştır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri Thomson atom modelini açıklar?

Yalnız II

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
I ve II
Yalnız III
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.